Hộp cói mỹ nghệ Ninh Bình
135.000 ₫ 135.000 ₫ 135000.0 VND
Bộ Lọ hoa men Hoả Biến Bát Tràng
1.030.000 ₫ 1.030.000 ₫ 1030000.0 VND
Lọ hoa Ngàn Hoa Bát Tràng
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫ 2300000.0 VND
Bút lưu niệm Parker
775.000 ₫ 775.000 ₫ 775000.0 VND
Tháp rùa Hà Nội mạ vàng
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Trống đồng mạ vàng
1.800.000 ₫ 1.800.000 ₫ 1800000.0 VND
Tranh sứ Bát Tràng về Hạ Long
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Đĩa lưu niệm Hạ Long
715.000 ₫ 715.000 ₫ 715000.0 VND
Rượu cần Nho quan
219.000 ₫ 219.000 ₫ 219000.0 VND
Tranh Hòn Trống Mái mạ vàng
7.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ 7000000.0 VND
Tượng cô gái Việt Nam
310.000 ₫ 310.000 ₫ 310000.0 VND